Vision 2018-03-21T14:04:41+00:00

Vision

Fugleviglund Produktionshøjskoles vision er at være en skole med praktiske muligheder, undervisning og dannelse, der tilgodeser vores elevers behov. 

Vores vision er, at den enkelte elev bliver et helstøbt menneske, der kender egne evner, egne fremtidige muligheder og som er klædt på til at indgå i et demokratisk samfund og komme videre enten i uddannelse eller i job. 

 Vores elever skal hver dag føle anerkendelse og accept. 

Som produktionsskolelærer/ vejleder og ledelse kræver det, at man er opmærksom på følgende:  

”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde hen, der hvor han befinder sig og begynde lige der. Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere”.

Citat af Søren Kierkegaard