Forside Værksteder Undervisning Elev Info Andre Uddannelser Om Skolen Links Kontakt
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   |   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

Undervisning

Vissenbjerg & Glamsbjerg

Undervisning i dansk, engelsk og matematik integreres mest muligt med det praktiske arbejde på værkstederne. Herudover tilbydes alle elever boglig undervisning i dansk, engelsk og matematik. Du kan modtage undervisning alene eller på små hold med max fire elever. Varierende fra et par timer om ugen til et par timer om dagen. Du aftaler selv både omfang og mål for din undervisning. Er du ordblind, kan du få ordblinde undervisning med forskellige ordblinde-hjælpemidler bl. a. Viseord og Vital. Du har mulighed for at modtage undervisning og afslutte med folkeskolens 9. kl. afgangsprøve i dansk og matematik. Den prøveforberedende undervisning tilbydes i samarbejde med folkeskolen og VUC Glamsbjerg. Når du starter på Fugleviglund foretages der en screening, som bl.a. kan afdække tegn på ord– og talblindhed. Viser screeningen tegn på vanskeligheder tilbydes du en ordblinde-test som foregår på VUC Glamsbjerg.
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

Undervisning

Vissenbjerg & Glamsbjerg

Undervisning i dansk, engelsk og matematik integreres mest muligt med det praktiske arbejde på værkstederne. Herudover tilbydes alle elever boglig undervisning i dansk, engelsk og matematik. Du kan modtage undervisning alene eller på små hold med max fire elever. Varierende fra et par timer om ugen til et par timer om dagen. Du aftaler selv både omfang og mål for din undervisning. Er du ordblind, kan du få ordblinde undervisning med forskellige ordblinde-hjælpemidler bl. a. Viseord og Vital. Du har mulighed for at modtage undervisning og afslutte med folkeskolens 9. kl. afgangsprøve i dansk og matematik. Den prøveforberedende undervisning tilbydes i samarbejde med folkeskolen og VUC Glamsbjerg. Når du starter på Fugleviglund foretages der en screening, som bl.a. kan afdække tegn på ord– og talblindhed. Viser screeningen tegn på vanskeligheder tilbydes du en ordblinde- test som foregår på VUC Glamsbjerg.