Værdigrundlag 2018-05-08T11:14:05+00:00

Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag
De bærende elementer i vores værdigrundlag er rummelighed, tydelighed og professionalisme. Vores værdigrundlag gælder i alle forhold til vores elever, kollegaer, ledelse og samarbejdspartnere. Skolen skal være indbegrebet af ordentlighed i alle sammenhænge.

Rummelighed
Vi mener, at alle er og har ret til at være forskellige. Alle indeholder noget værdifuldt, og alle har krav på ret og respekt. Vi skal have blik for den enkelte elev og tage eleven alvorligt. Vi skal tale i en ordentlig tone og aldrig glemme at være anerkendende i vores opførsel overfor hinanden. Vi skal styrke den enkelte elevs selvværd og selvforståelse til at indgå i forpligtende fællesskaber. Særligt i relation til kollegaer, ledelse og samarbejdspartnere forstås rummelighed som evnen til at sætte sig i den andens sted og kunne føre en åben og fri dialog.

Tydelighed
Alle kender og forstår de forventninger, der stilles. Det er tydeligt, hvornår de indfries. Tydelighed betyder, at vi gør det, vi siger, og at vi siger det, vi gør. Dette kan kun gennemføres, når kravene til eleverne er realistiske. En forudsætning for tydelighed er højt informationsniveau.

I forhold til eleverne betyder det, at Fugleviglund tilstræber ensartethed i forhold til overholdelse af regler og sanktioner af eventuelle overtrædelser. Vi skal altid sørge for regelmæssig vejledning og tage individuelle hensyn.

I forhold til kollegaer og ledelse betyder det, at vi sørger for, at alle har de nødvendige kompetencer. Hvis man ikke har dem på forhånd, er man er interesseret i at opnå dem. Desuden er der ikke tvivl om ansvarsfordeling ved fællesaktiviteter. Som en god kollega og leder hjælper man hinanden.

Professionalisme
Faglighed og kvalitet i alle relationer.
I forhold til vores elever betyder det, at vi tilstræber et afstemt, fagligt niveau på værkstederne, og at vi er professionelle i vores forhold til eleverne. Vi er bevidste om, at vores relation mellem elev og produktionsskolelærer/ vejleder sjældent er jævnbyrdig, men det er altid ligeværdigt. Vi er opmærksomme på det ansvar, det pålægger os som skole.

I forhold til kolleger har vi respekt for hinandens faglige kunnen, og dette er forbundet med egen forpligtigelse til at udvikle sig fagligt og personligt.

I forhold til ledelsen af Fugleviglund indebærer professionalismen desuden en ansvarlig styring af økonomien og evnen til prioritering og fokus på skoleudvikling, personale og trivsel.

I forhold til samarbejdspartnere lever vi op til professionalismen ved at dokumentere det, vi gør, og hvad vi gør samt ved at være velforberedte.

Skolens pædagogiske grundlag hviler på sammenhæng mellem undervisning, produktion og social helhed på værkstederne.

Grundprincipperne bygger på, at vi lærer ved at se det, vi skal lave, og derefter gøre det.  Folkeoplysningen og den almindelige danske demokratiopfattelse er hjørnestene.

Den pædagogiske tilgang bygger på et anerkendende princip og en systemisk tankegang.