FGU Forberedende GrundUddannelse 2018-11-12T14:02:48+00:00

FGU – Forberedende GrundUddannelse

Den nye forberedende GrundUddannelse, FGU, træder i kraft fra d. 1 august 2019. Den nye uddannelse afløser seks nuværende forberedende uddannelsesforløb; nemlig

  • Produktionsskoleforløb

  • KUU (Kombineret UngdomsUddannelse)

  • EGU (ErhvervsGrundUddannelse)

  • AVU (Almen VoksenUddannelse)

  • FVU (Forberedende VoksenUndervisning)

  • OBU (OrdBlindeUndervisning)

Det er hensigten, at produktionsskolepædagogikken skal være bærende i den nye FGU.

Læs Undervisningsministeriets folder her

Nedenfor kan du læse mere om FGU, og du kan se dagsordener og referater fra FGU-bestyrelsens arbejde.

Dagsorden til bestyrelsesmøde FGU d. 15.11.18

Bilag til pkt. 4 – Midlertidig forretningsorden

Referat konstituerende møde 11.10.2018

Filerne er i PDF format, og der skal bruges Acrobat Reader for at kunne åbne dem.
Har du ikke Acrobat Reader, kan du hente den her.

(link til https://get.adobe.com/dk/reader/).