Produktionsskole 2018-09-12T07:28:03+00:00

Produktionsskole

En produktionsskole er en skoleform, der er baseret på praktisk arbejde og undervisning i værksteder. Produktionsskoler er for unge mellem 16 og 25 år. Formålet er at hjælpe dig til at blive afklaret og klar til uddannelse eller beskæftigelse. Desuden arbejder vi sammen med dig om din personlige udvikling og almene dannelse. Vi har løbende optag.

På Fugleviglund bliver du indskrevet på et af vores værksteder. Her har du din daglige gang, og her modtager du det meste af din undervisning og vejledning. Fag som dansk og matematik integreres også i værkstedsundervisningen. Du kan læse mere om undervisningen på de forskellige værksteder her.

Udover værkstedsundervisningen har du også mulighed for at få undervisning i almenfag. Vi tilbyder undervisning i dansk, matematik, engelsk og økonomi. Undervisningen foregår på små hold, så alle kan få den hjælp og støtte, de har behov for. Du kan læse mere om almenundervisningen her.

På Fugleviglund arbejder alle elever med logbog og portfolio. Logbogen skriver vi i hver dag. I logbogen skriver vi, hvad vi har lavet, og hvad vi har lært. Logbogen bliver bl.a. brugt til undervisning i dansk og matematik, men den bliver også brugt til portfolio. En portfolio er en mappe, hvor eleverne præsenterer de ting, de lærer på skolen. Her er der billeder og tekst om de produktioner, eleven har lavet og om de ting, eleven har lært. Der er også dokumentation for praktikophold m.m. Du får selvfølgelig hjælp til at lave din portfolio.

Hvis du er produktionsskoleelev, kan du komme i praktik ved en virksomhed. Der er mulighed for praktik i op til 4 uger hvert halve år. Det er din faglærer, der hjælper dig med at komme i praktik. Der bliver udfyldt et praktikskema før hvert praktikforløb, og din faglærer har kontakt med dig i løbet af praktikperioden.

Hvis du er produktionsskoleelev i mindst 3 måneder, skal du deltage i kombinationsforløb. Du vil løbende modtage uddannelses- og erhvervsvejledning. Vi hjælper dig med at definere dine mål og lægge planer for din uddannelse.

Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud. Det betyder, at du ikke kan få merit for den almindelige undervisning på produktionsskolen. Men vi hjælpe med at styrke dig fagligt, personligt og socialt, så du kan komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Når du afslutter dit produktionsskoleophold, modtager du et kompetencebevis. Her kan man se, hvad du har beskæftiget dig med på dit skoleophold.