Praktik 2018-03-21T14:37:20+00:00

Praktik

Når du er produktionsskoleelev, kan du komme i praktik ved en virksomhed. Formålet med praktikken er at give dig bedre mulighed for at vurdere dine forudsætninger og interesse for et givent job eller uddannelsesforløb. Der er mulighed for praktik i op til 4 uger hvert halve år.

Det er din faglærer, der hjælper dig med at komme i praktik. Der bliver udfyldt et praktikskema før hvert praktikforløb, og din faglærer har kontakt med dig i løbet af praktikperioden.

Når du er i praktik, er du omfattet af statens risiko- og ulykkesforsikring i praktikperioden. Når du er i praktik, skal du følge arbejdsstedets mødetider, regler og rutiner. Du skal derfor være indstillet på at deltage i både de spændende og de mindre spændende opgaver. Hvis du bliver syg i praktikperioden, skal du informere både praktikstedet og skolen efter gældende regler.

Hvis det er aftalt med praktikstedet, skal du sørge for at møde i arbejdstøj og sikkerhedssko.

Du modtager skoleydelse, mens du er i praktik. Du må ikke modtage ekstra løn eller kompensation, når du er i praktik – heller ikke selv om du er der i mere end 31½ time om ugen.

Praktikforløb er en del af undervisningen på Fugleviglund. Derfor skal du også føre logbog, når du er i praktik, så du kan dokumentere, hvad du har lavet, og hvad du har lært.