Politikker 2018-09-27T11:30:22+00:00

Politikker

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sundhedsrisici på Fugleviglund Produktionshøjskole

Alle ansatte på Fugleviglund Produktionshøjskole skal kunne føle sig trygge. Medarbejderne skal vide, hvordan der skal handles i tilfælde af enhver form for overgreb. Med overgreb mener vi fysiske eller psykiske krænkelser samt trusler herom. Læs mere

Persondatapolitik – elever, kunder og leverandører

I henhold til persondataforordningen skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Læs mere

Politik vedrørende alkohol og euforiserende stoffer

For at undgå misbrug, må der ikke indtages øl, vin eller spiritus i arbejdstiden. Dog kan der forekomme undtagelser i forbindelse med sammenkomster (receptioner, jubilæer, runde fødselsdage, møder m.m.) eller efter nærmere aftale med forstanderen. Læs mere

Retningslinjer for arbejdsmiljø ved Fugleviglund Produktionshøjskole

Læs mere

Retningslinjer vedrørende arbejdsrelateret stress

Læs mere

Rygepolitik for Fugleviglund Produktionshøjskole

Læs mere

Filerne er i PDF format, og der skal bruges Acrobat Reader for at kunne åbne dem.
Har du ikke Acrobat Reader, kan du hente den her.

(link til https://get.adobe.com/dk/reader/).