Lovgrundlag 2018-03-21T12:56:18+00:00

Lovgrundlag

Herunder findes de lovgivninger, der danner grundlag for Fugleviglund Produktionshøjskoles virke.

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler LBK nr. 97 af 26/01/2017
(link til https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186435)

Lovens bekendtgørelser og cirkulærer
(link til https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=186435&rg=8)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181960)

Lovens bekendtgørelser og cirkulærer
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=181960&rg=8)

Bekendtgørelse af lov om kombineret ungdomsuddannelse
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172817)

Lovens bekendtgørelser og cirkulærer
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=172817&rg=8)

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172900)

Lovens bekendtgørelser og cirkulærer
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=172900&rg=8)