IDV IndtægtsDækket Virksomhed 2018-09-12T07:12:19+00:00

IDV IndtægtsDækket Virksomhed

IndtægtsDækket Virksomhed er aktiviteter, der afholdes efter særlig aftale. Det kan f.eks. dreje sig om kurser, konsulentbistand, administrative fællesskaber, hotel- og konferencedrift m.v. På Fugleviglund Produktionshøjskole er det muligt for kommuner eller andre aktører at købe sig til f.eks. kurser eller individuelt tilpassede undervisningsforløb for unge, der falder lidt ved siden af den i loven beskrevne målgruppe.

En IDV-aktivitet vil altid skulle ses som et supplerende tilbud til virksomheder og samarbejdspartnere af institutionernes uddannelser. Sådan et tilbud kan betyde, at eksterne interessenter her og nu kan få imødekommet et særligt kursus- eller uddannelsesbehov.