Elevråd 2018-03-21T14:43:04+00:00

Elevråd

Fugleviglunds elever har store muligheder for at udøve medindflydelse og ansvar; ikke alene på deres egen situation men også på skolens indhold. Der er elevråd på skolens afdelinger i både Vissenbjerg og Glamsbjerg. Der afholdes elevrådsmøder en gang om måneden eller efter behov/ aftale. Hvert værksted vælger en elevrepræsentant og en suppleant. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Elevrådet sørger selv for indkaldelse til møder med dagsorden samt referater. Formand og næstformand har ansvaret for at dele referater rundt til alle værksteder og faglærere samt hænge referater op på opslagstavle. Repræsentanter og evt. suppleanter gennemgår referat på værkstedet og sørger for at informere eleverne der.