Forside Værksteder Undervisning Elev Info Andre Uddannelser Om Skolen Links Kontakt
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   |   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

Elevråd

Skolens elever har store muligheder for at udøve medindflydelse og ansvar, ikke alene på deres egen situation, men også skolens indhold. Et elevråd er oprettet. Der afholdes elevrådsmøder en gang om måneden eller efter behov. Der er udarbejdet særlige vedtægter for elevrådet. Hvert værksted vælger en elevrepræsentant og en suppleant. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

Elevråd

Skolens elever har store muligheder for at udøve medindflydelse og ansvar, ikke alene på deres egen situation, men også skolens indhold. Et elevråd er oprettet. Der afholdes elevrådsmøder en gang om måneden eller efter behov. Der er udarbejdet særlige vedtægter for elevrådet. Hvert værksted vælger en elevrepræsentant og en suppleant. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.