EGU ErhvervsGrundUddannelse 2018-03-21T16:37:48+00:00

EGU ErhvervsGrundUddannelsen

EGU er en toårig kompetencegivende uddannelse. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, så den unge kan fortsætte i erhvervskompetencegivende uddannelse eller få beskæftigelse. Forløbet er individuelt tilrettelagt. Det bærende element er praktisk oplæring i en kommunal eller privat virksomhed fulgt op af korte, supplerende skole forløb.

EGU er prøve – og eksamensfri.

EGU er for unge mellem 16 og 30 år, som er brancheafklarede, og som har lyst til en erhvervsrettet fuldtidsuddannelse uden høje boglige krav.

EGU-eleven tilknyttes en virksomhed på elev- eller lærlingelignende vilkår.

Eleven følger arbejdsnormen på 37 timer pr. uge og modtager i forløbet elevløn, som i de fleste tilfælde
svarer til en lærlingeløn inden for området.

Skoleperioderne er et direkte supplement til praktikforløbet. Det kan være nogle få timer om ugen, nogle få uger samlet eller et helt samlet forløb på f.eks. AMU-Fyn, VUC (herunder ordblindeundervisning), dele af erhvervsskolernes grundforløb, højskoleophold, produktionsskoleforløb mm. Uddannelsen skal indeholde mellem 20 og 40 skoleuger. Under skoleforløb modtager eleven skoleydelse. Når du er færdig med uddannelsen, modtager du et uddannelsesbevis.

Læs mere her. www.egu.dk