Forside Værksteder Undervisning Elev Info Andre Uddannelser Om Skolen Links Kontakt
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   |   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

EGU

EGU er en toårig kompetencegivende uddannelse. Forløbet er individuelt tilrettelagt og praktisk oplæring i en kommunal eller privat virksomhed er det bærende element fulgt op af korte supplerende skoleforløb. EGU er prøve- og eksamensfri. Målgruppe EGU er for unge mellem 16 og 30 år som er brancheafklarede og som har lyst til en erhvervsrettet fuldtidsuddannelse uden høje boglige krav. Praktik EGU-eleven tilknyttes en virksomhed på elev- eller lærlingelignende vilkår. Eleven følger arbejdsnormen på 37 timer pr. uge og modtager i forløbet elevløn, som i de fleste tilfælde svarer til en lærlingeløn inden for området. Skole Skoleperioderne er et direkte supplement til praktikforløbet. Det kan være nogle få timer om ugen, nogle få uger samlet eller et helt samlet forløb på f.eks. AMU-Fyn, VUC (herunder ordblindeundervisning), dele af Erhvervsskolernes grundforløb, højskoleophold, produktionsskoleforløb mm. Uddannelsen skal indeholde mellem 20 og 40 skoleuger. I skoleforløb modtager eleven skoleydelse. Læs mere på egu.dk.
KONTAKTINFORMATION - FYN
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

EGU

EGU er en toårig kompetencegivende uddannelse. Forløbet er individuelt tilrettelagt og praktisk oplæring i en kommunal eller privat virksomhed er det bærende element fulgt op af korte supplerende skoleforløb. EGU er prøve- og eksamensfri. Målgruppe EGU er for unge mellem 16 og 30 år som er brancheafklarede og som har lyst til en erhvervsrettet fuldtidsuddannelse uden høje boglige krav. Praktik EGU-eleven tilknyttes en virksomhed på elev- eller lærlingelignende vilkår. Eleven følger arbejdsnormen på 37 timer pr. uge og modtager i forløbet elevløn, som i de fleste tilfælde svarer til en lærlingeløn inden for området. Skole Skoleperioderne er et direkte supplement til praktikforløbet. Det kan være nogle få timer om ugen, nogle få uger samlet eller et helt samlet forløb på f.eks. AMU-Fyn, VUC (herunder ordblindeundervisning), dele af Erhvervsskolernes grundforløb, højskoleophold, produktionsskoleforløb mm. Uddannelsen skal indeholde mellem 20 og 40 skoleuger. I skoleforløb modtager eleven skoleydelse. Læs mere på egu.dk.