Almenundervisning 2019-05-24T07:13:46+00:00

Almenundervisning

På Fugleviglund tilbyder vi almenundervisning på vores afdelinger i både Vissenbjerg og Glamsbjerg. Undervisning i dansk, engelsk og matematik integreres mest muligt med det praktiske arbejde på værkstederne. Udover det tilbydes alle elever boglig undervisning i dansk, engelsk, matematik og økonomi.

Du kan modtage undervisning alene eller på små hold. Du kan modtage undervisning fra et par timer om ugen til et par timer om dagen. Du aftaler selv både omfang og mål for din undervisning med din faglærer og almenunderviseren.

Når du starter på Fugleviglund, foretager vi sammen med dig en screening i fagene dansk og matematik, som bl.a. kan afdække tegn på ord– og talblindhed. Viser screeningen tegn på vanskeligheder, bliver du tilbudt en ordblindetest, som foregår på VUC Glamsbjerg. Er du ordblind, kan du få ordblindeundervisning med forskellige ordblinde-hjælpemidler bl.a. Visord og Vital.

Du har mulighed for at modtage undervisning og afslutte med folkeskolens 9. kl. afgangsprøve i dansk, matematik og evt. engelsk. Den prøveforberedende undervisning tilbydes i samarbejde med folkeskolen og VUC Glamsbjerg.